Maturzyści z Bartosza poznali już swoje wyniki. Są one zadawalające, bowiem z większości przedmiotów uzyskali średnie wyniki powyżej średnich w województwie świętokrzyskim. Najwyższe wyniki odnotowano z chemii i biologii, z tych przedmiotów Maturzyści Bartosza wyprzedzili innych o kilkanaście punktów procentowych. Jesteśmy dumni z naszych Maturzystów, bowiem wszyscy uzyskali wyniki na miarę swoich możliwości, pracując przez 4 lata w trudnych warunkach pandemicznych i popandemicznych. Uczestniczyli również w projekcie „Matematyka bez poprawki”, co przyniosło pozytywne rezultaty.

Cieszą nas wszystkie wyniki – indywidualne sukcesy naszych uczniów, a zwłaszcza te maksymalne. Na szczególne uznanie zasługują wyniki z języka angielskiego, z tego bowiem przedmiotu 7 uczniów uzyskało wartości 100% w poziomie podstawowym, zaś z matematyki 3 uczniów uzyskało taki wynik w poziomie podstawowym i 1 w poziomie rozszerzonym oraz 1 wynik z chemii ma wartość maksymalną.

Wszyscy tegoroczni absolwenci przystąpili do egzaminów maturalnych, zdając egzaminy z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych. To właśnie głównie przedmioty rozszerzone decydują o przyjęciu na studia, dlatego niektórzy Maturzyści wybrali kilka – 3, 4 a nawet 5 przedmiotów rozszerzonych, co zwiększa szanse przy rekrutacji na studia. Wybory tych przedmiotów wynikały z pasji oraz preferencji uczelni na poszczególne kierunki studiów, a nade wszystko z ambicji i uzdolnień młodzieży w wybranych dyscyplinach nauki. Sukcesy na egzaminie maturalnym otwierają naszym Absolwentom możliwości dalszego kształcenia na wszystkich uczelniach w kraju, są również spełnieniem aspiracji młodych ludzi, którzy przed czterema laty podjęli naukę w Bartoszu.

Dziękujemy Im za ten wybór. Dziękujemy również Ich Rodzicom, że zawierzyli rozwój swoich Dzieci naszej szkole i za to, że zawsze z optymizmem patrzą na Ich wysiłki i starania. Dziękujemy Nauczycielom i Wychowawcom, którzy byli wsparciem dla naszych Maturzystów przez cały etap Ich edukacji licealnej.

Wszystkim Maturzystom gratulujemy osiągnięć i życzymy powodzenia na kolejnych etapach życia.

 

 KLASA 4A

 KLASA 4B

 

 KLASA 4C