Po raz czwarty zarząd województwa świętokrzyskiego przyznał stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. W tym gronie znalazła się czwórka uczniów naszego liceum: Agnieszka Kapusta, Jakub Kwiatek i Kacper Wilczak z klasy IC Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego oraz Damian Pawlicki z klasy II Technikum Ekonomicznego. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie 210 uczniów ze szkół średnich wyróżnionych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Z wielka dumą informujemy, że uczniowie naszego Liceum uzyskali tytuł finalisty IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Wielkie gratulacje dla Mariusza Stadryniaka, Marcina Wróblewskiego (klasa IIIa) i Michała Kuczyńskiego (klasa IIa) oraz ich opiekuna Pana Piotra Kaptura.

2 marca młodzież z kilku klas pierwszych próbowała swoich sił w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym i Chemicznym Galileo. Te konkursy, przygotowywane przez Centrum Edukacji Szkolnej, są uwzględniane przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia. Z języka polskiego test składał się z 26 pytań dotyczących czytanego tekstu, wiedzy o epokach oraz języka. Podobnie z chemii miał on formę testu. Zakres tematyczny obejmował treści nauczania przewidziane dla szkoły średniej.

W dniu 13.02. 2020 r. Studium Prawa Europejskiego przyznało Zespołowi Szkół Nr 2 w Opatowie certyfikat „Szkoły promującej wolontariat”. To duże wyróżnienie posiadać tak szlachetny tytuł. Aby go zdobyć potrzeba było półrocznej pracy, w takce której szkolni wolontariusze wypełnili szereg wymagań konkursowych. Zadania były różnorodne: od spotkań z osobami, które od lat są liderami ruchu wolontariackiego, poprzez zbiórki produktów na rzecz schroniska dla, czy też artykułów papierniczych, gier i zabawek dla lokalnej placówki opiekuńczo wychowawczej.