Wysokie wyniki w nauce, mierzone średnią ocen z trzech przedmiotów, w zależności od profilu oraz wysoka średnia z języków obcych i wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zadecydowały o uzyskaniu przez 5 licealistów Bartosza i 5 uczniów Technikum stypendiów w ramach V edycji Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego. Są to uczniowie: Agnieszka Kapusta, Klaudia Kosik, Wiktoria Kosik, Zuzanna Mruk, Kacper Wilczak, Natalia Bilska, Natalia Wąs, Amelia Wosik, Julita Zimnicka oraz Damian Pawlicki.

 

Przyznane stypendia są wyróżnieniem dla uczniów ambitnych, dla których nauka jest pasją i stanowi wielką wartość. Jest to znacząca forma wsparcia ich edukacji, stypendyści otrzymają bowiem wsparcie w wysokości 3800 zł, jednak równie ważna jest dla uczniów wartość mentalna przyznanych środków. To pieniądze „wypracowane” własną nauką, ciekawością poznawczą, zaangażowaniem we własną edukację i dbałością o swój rozwój. Stanowią również motywację do podejmowania kolejnych wyzwań szkolnych, rywalizacji i starań o wysokie wyniki w nauce.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju edukacyjnego.