Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest umiejętnością kluczową w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej. Nie bez powodu mówi się, że języki obce są „oknem na świat”. W „Bartoszu” wielu uczniów rozwija swoje zainteresowania językowe angażując się w różne przedsięwzięcia i biorąc udział w konkursach. Jednym z nich jest Janek Lis, uczeń klasy 3B, który dwukrotnie został zakwalifikowany przez Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego do etapu okręgowego. Tegoroczne eliminacje odbyły się 18 stycznia. Dla Janka języki angielski i niemiecki to prawdziwa pasja poznawania mowy Szekspira i Goethego.

 

Janek jest uczniem szczególnie uzdolnionym językowo. Świadczy o tym fakt dwukrotnego udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego na szczeblu okręgowym, ale też udział w Olimpiadzie i konkursach z języka angielskiego. Dzięki systematycznej pracy pod kierunkiem nauczyciela i ogromnemu zaangażowaniu wynikającemu z pasji i ciekawości świata, Janek zdobył wiedzę i umiejętności językowe wykraczające znacznie poza program nauczania. Jest to wielki sukces ucznia, zważywszy na fakt, ze Janek rozpoczął naukę języka niemieckiego dopiero w naszym liceum.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego otwiera przed Jankiem drzwi elitarnej uczelni SGH w Warszawie, daje też możliwość ubiegania się o miejsce na studiach lingwistycznych. Obecnie Janek przygotowuje się do matury z dwóch języków obcych. Jankowi życzymy dalszej realizacji swoich zainteresowań i pasji oraz matury na 100 procent.