Studniówka młodzieży Bartosza rocznika 2022 odbyła się 10 lutego i miała wyjątkowy wymiar. Rozpoczęła się w sposób utrwalony wielopokoleniową tradycją: od poloneza. Młodzież zatańczyła go według choreografii przygotowanej przez Panią Dyrektor Małgorzatę Szczepańską, prezentując się bardzo dostojnie i elegancko. Ten staropolski taniec wywołał wzruszenie Rodziców i podziw Gości, który towarzyszył również podczas kolejnego tańca - walca w wykonaniu Maturzystów. Nie mniej wzruszeń wywołał pokaz tańca nowoczesnego pt. Moja i Twoja nadzieja w wykonaniu Mariki Wit i Julii Mordon.

Przemek Frańczak uczeń klasy 3cp o profilu medycznym zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, które odbędą się w kwietniu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz popularyzacja problematyki w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 26 uczniów z klas: Icp, IIcp i IIIcp. Niezbędnym warunkiem, aby zakwalifikować się do etapu okręgowego było uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście. Przemek zakwalifikował się ponadto do eliminacji Okręgowych Olimpiady Biologicznej jego praca badawcza „Badanie allelopatycznego wpływu wodnych wyciągów z roślin na wzrost i plonowanie rzodkiewki zwyczajnej(Raphanus sativus L.) W warunkach uprawy gruntowej” uzyskała pozytywną recenzję Komitetu Okręgowego OB. Zawody Okręgowe odbędą się już w najbliższą sobotę 22 stycznia w Instytucie Biologii UJK w Kielcach.

Miło nam poinformować, że Nikola Bukała i Wiktoria Faliszewska – uczennice kl. III Ap zakwalifikowały się do finału ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. Kwalifikacja ta jest drogą do III etapu olimpiady, po sukcesach w I etapie, który polegał na rozwiązaniu testu, w II etapie należało napisać pracę lub nagrać filmik na temat tego, jak powinna wyglądać szkoła, która respektuje prawa ucznia. Wiktoria i Nikola to jedyne reprezentantki województwa świętokrzyskiego, które będą uczestniczyć w etapie finałowym, który odbędzie się 16 marca 2022r. w Poznaniu. Opiekunem merytorycznym uczennic jest Pani Małgorzata Grządziel.

Miło nam poinformować, iż uczennica klasy 3Bp, Ania Jarek, zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ania napisała pracę: Średniowiecze - „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem, za którą uzyskała 50 pkt na 60 możliwych do zdobycia. Kolejny etap OLiJP w lutym. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej działanie opiera się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, mającej na celu rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą.

Nagroda „Czyste serce” to wyjątkowe wyróżnienie Wojewody świętokrzyskiego, które w roku 2021 zostało przyznane Szkolnemu Kołu Wolontariatu działającemu przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie w kategorii „Instytucja”. Nagroda została wręczona Dyrekcji Szkoły przez Wojewodę świętokrzyskiego pana Zbigniewa Koniusza na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w dniu 29 grudnia 2021 roku. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska dziękując kapitule konkursowej za docenienie wysiłków młodzieży i opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu, zwróciła uwagę, że jest to uhonorowanie niemal 30-letniej działalności pomocowej młodzieży „Bartosza”, realizowanej w formie wolontariatu, która uczy młodzież kolejnych roczników wrażliwości, empatii, zwraca uwagę na szacunek, odmienność i indywidualność człowieka i jego losu. Jest formą przygotowania uczniów do różnych ról życiowych, zarówno związanych z życiem rodzinnym, społecznym, jak i zawodowym, bowiem wielu wolontariuszy wybiera w przyszłości zawody i pracę w obszarach lecznictwa i opieki.

Z dumą informujemy, że Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Opatowie uzyskało SREBRNĄ TARCZĘ w ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw”, zajmując 479 miejsce w Polsce (awans o 27 miejsc w stosunku do roku ubiegłego) oraz 13 w województwie świętokrzyskim. Ranking uwzględnia sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska odnosząc się do tego sukcesu, podkreśliła, że uzyskany wynik to efekt dobrej współpracy i zaangażowania uczniów i nauczycieli w procesie własnego rozwoju, realizacji pasji i spełniania marzeń. 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem lekcji.

Plan obowiązuje od 03 stycznia 2022 r.