Niezwykle dynamicznie zmieniający się świat i uwarunkowania współczesności potrzebują równie dynamicznej ewolucji w edukacji. Współczesna szkoła potrzebuje takich zmian, aby wyszedł z niej świadomy i pewny siebie uczeń, znający swoje mocne i słabe strony, mający czas na rozwój swoich  pasji i zainteresowań. Będzie to uczeń myślący, kreatywny, krytyczny, który nie będzie bał się podejmowania nowych wyzwań i świadomy, że niosą one za sobą zarówno sukcesy, jak  i porażki. I to one są nam wszystkim są potrzebne, bo służą naszym przyszłym zwycięstwom. Nasza szkoła pracuję właśnie nad tym, aby tacy byli nasi uczniowie. Dlatego od kilku lat współpracując z Instytutem Zwinnej Edukacji, zmieniamy naszą szkolną rzeczywistość.

I tym zmianom poświęcone były spotkania, na które zaproszeni zostali nauczycieli z opatowskich szkół podstawowych. Spotkania te odbyły się w dniach 27.03 i 29.03 2023 r. Pani dyrektor Małgorzata Szczepańska przestawiła rozwiązania, z których korzysta nasza szkoła, polegające na usprawnieniu procesu zarządzania szkołą poprzez działania nauczycieli w zwinnych scrumowych zespołach. Zespoły scrumowe składają się z nauczycieli różnych przedmiotów, ich funkcjonowanie dotyczy wspólnego  planowania i realizacji celów i zadania szkoły. Wśród nich priorytetem jest organizacja procesu uczenia się, która przenosi odpowiedzialność za uczenie się na ucznia. Aby tak było, uczeń na zajęciach musi być aktywny i zaangażowany. I o tym na tych spotkaniach opowiadali nasi nauczyciele: Magdalena Duda i Agnieszka Stefańska, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie stosowanych metod pracy i zmiany sposobu oceniania, polegającym na rezygnacji z ocen cyfrowych na rzecz informacji zwrotnej. Spotkania miały charakter warsztatowy i służyły refleksji nad funkcjonowaniem naszych szkół i rolą nauczyciela w procesie uczenia się ucznia. Przyniosły ciekawe spostrzeżenia i refleksje naszych Gości. Mamy nadzieję, że pracowicie spędzony czas zainspiruje nauczycieli do małych zmian.