Weź mnie doceń, a nie oceń - to hasło przewodnie wojewódzkiej debaty o ocenianiu, która odbyła się 28.03.2023 r. w Kielcach. Debatę przygotował Instytut Zwinnej Edukacji we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Akademią Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Kielc. Instytut Zwinnej Edukacji od kilku lat promuje zwinne metody organizacji pracy i zarządzania szkołami, wspiera dyrektorów i nauczycieli w procesie wprowadzania zmian polegających m.in. na  odejściu od ocen cyfrowych na rzecz informacji zwrotnej, organizacji pracy polegającej na większej aktywności ucznia w trakcie procesu uczenia się.

Od dwóch lat współpracuje z naszą szkołą, szkoląc kadrę pedagogiczną tak, aby wspomóc nas w tworzeniu szkoły nowoczesnej - otwartej, przyjaznej, wspierającej naszych uczniów w ich wszechstronnym rozwoju. I właśnie w trakcie debaty pokazaliśmy nasze pierwsze doświadczenia szkoły bez ocen,  prezentując organizację procesu uczenia się i związane z nią metody pracy. Debata była pełna emocji, wzruszających wystąpień uczniów, rodziców i nauczycieli, a największa dyskusja rozgorzała po wystąpieniach ekspertów, w gronie których znalazła się nasza pani dyrektor Małgorzata Szczepańska. Mówiła o zmianach, które rozpoczęły się w naszej szkole, o trudnościach, na które napotykamy ale przede wszystkim o naszych małych sukcesach na drodze do zmian. Chodzi o to, aby te zmiany odczuł nasz uczeń, chętnie przychodzący do szkoły, pracujący na zajęciach we własnym tempie, zdobywający wiedzę i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu.

Ważnym głosem w debacie był głos młodych ludzi - uczniów, którzy mówili o swoich odczuciach w związku z ocenami cyfrowymi, o swoich potrzebach i oczekiwaniach w stosunku do nauczycieli, w niezwykle mądry i wyważony sposób.

W debacie wzięli udział nasi nauczyciele: Magdalena Duda i Agnieszka Stefańska oraz uczniowie klas I, II i III, Wiktoria Zimnicka, Kacper Gawryś, Zuzia Piątek, Zuzia Korzeń, Kacper Biernat i Igor Kadela. 

My już wiemy, że lepsze efekty daje ocenianie w formie informacji zwrotnej. My nie tylko to wiemy, my już to stosujemy.