Zapraszamy na Dzień Otwarty w "Bartoszu"

Kliknij » TUTAJ

Ludzie genialni są jak meteory. Ich przeznaczeniem jest, by spalając się, dodawali blasku epoce, w której żyją.

Te słowa wypowiedziane niegdyś przez Napoleona Bonaparte można odnieść do obecnej pracy jednego z absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie – Piotra Religi. Jest On obecnie profesorem nadzwyczajnym Instytutu Karolinska w Solnej w Szwecji oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szefem zespołu naukowców pracujących nad szczepionką na raka złośliwego.

Konkurs Eko-Planeta od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów naszego Bartosza. W tegorocznej edycji  brało udział 30 uczniów z klas medycznych: IC, ICp i IIIC. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie przy merytorycznej współpracy  Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W związku z Dniem Otwartym online w naszej szkole zapraszamy UCZNÓW „Bartosza” oraz ÓSMOKLSISTÓW do wzięcia udziału w specjalnym konkursie. Zadaniem jest stworzenie mema, który łączyłby postać patrona naszej szkoły tj. Bartosza Głowackiego  ze współczesnością. Podpowiadamy, że mem może odnosić się np. do zdalnego nauczania, tematu epidemii i do innych elementów życia szkolnego czy rzeczywistości (może naszego miasta – Opatowa).

Po raz czwarty zarząd województwa świętokrzyskiego przyznał stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. W tym gronie znalazła się czwórka uczniów naszego liceum: Agnieszka Kapusta, Jakub Kwiatek i Kacper Wilczak z klasy IC Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego oraz Damian Pawlicki z klasy II Technikum Ekonomicznego. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie 210 uczniów ze szkół średnich wyróżnionych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży oraz  integracja środowiska żołnierskiego i społeczności szkolnej to główne założenia porozumienia zawartego 14 maja 2020 roku między Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Jednostką Wojskową 3533 w Sandomierzu. W imieniu LO dokument podpisała Pani dyrektor Małgorzata Szczepańska, Jednostkę Wojskową Nr 3533 reprezentował jej dowódca ppłk Paweł Czajkowski.