Podsumowanie innowacji programowo-metodycznej z historii i wiedzy o społeczeństwie „Z Bartoszem przez wieki”.

Młodzież z klasy II a dokonała podsumowania innowacji, którą realizowali od września 2019 roku. Celem innowacji było rozszerzenie wiedzy z historii regionalnej, funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz nauk pomocniczych historii. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać na egzaminie zewnętrznym z historii i wosu-u.

W czasie realizacji innowacji uczniowie przygotowali sesję dotyczącą bitwy opatowskiej z 1864 roku, lekcję otwartą poświęconą powstaniu styczniowemu. Opracowali i zebrali źródła do historii miejscowości, w których mieszkają. Opracowali również prezentację, w której przedstawili ciekawe miejsca historyczne w naszym regionie. Podsumowania dokonano w Podziemiach Opatowskich. Innowacja realizowana była pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Kasińskiej i Jerzego Strzyża. W spotkaniu podsumowującym uczestniczyła wychowawczyni uczniów Agnieszka Grad.