W dniach 10 i 14.06 2021 odbyły się w naszej szkole warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla klas drugich pod hasłem „Planujemy swoją przyszłość”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez doradcę zawodowego mgr Joannę Kulę z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatowie. Kiedy wstępujemy na ścieżkę zawodową stoimy przed dylematem – kim zostać? Z jednej strony w młodym wieku trudno jest „od razu” wiedzieć co chce się robić w życiu. Preferencje i wizja przyszłości szlifują się z biegiem czasu oraz wraz z podejmowaniem różnych aktywności. Jedne rozwijamy, inne odrzucamy. Podejmując wysiłek świadomego planowania swojej przyszłości, ułatwiamy sobie start.

Dlatego aby pomóc naszym uczniom w wyborze swojej kariery, dalszej drodze zawodowej zorganizowaliśmy warsztaty. Miały one na celu poznanie siebie, swoich umiejętności i kompetencji. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach ułatwi młodzieży podejmowanie w przyszłości tak ważnych decyzji.