Przedstawiamy wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące powrotu uczniów do nauczania hybrydowego i stacjonarnego.

Wytyczne dotyczące organizacji zajęć w szkole znajdują się tutaj

Przedstawiamy galerię zdjęć z pierwszego dnia egzaminu maturalnego 2021

50 Olimpiada Biologiczna to już historia, która zapisze się na stale w sukcesy uczniów olimpiad przedmiotowych opatowskiego „Bartosza”. Etap eliminacji centralnych 50 Olimpiady Biologicznej odbył się w dniach 24-25 kwietnia w formie zdalnej i uczestniczył w nich uczeń klasy IIIc o profilu medycznym Igor Adamski. Zawody III stopnia składają się z trzech części: egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego i są przeprowadzane przez  Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie.

Data 30 kwietnia 2021 r. z pewnością wpisze się w ważne wydarzenia z życia Maturzystów obecnego rocznika oraz w dzieje szkoły. To bowiem dzień zakończenia Ich nauki w szkole średniej, wejścia w nowy etap życia. Dzień ten inaczej wyglądał niż zazwyczaj, gdy abiturienci opuszczali szkołę – bez uroczystego zakończenia roku szkolnego, bez spotkań z wychowawcami i nauczycielami, bez pożegnań z koleżankami i kolegami.

Drodzy Maturzyści, przedstawiamy Wam harmonogram wejść na egzamin maturalny w dniach 4-19 maja 2021r.

Harmonogram znajduje się tutaj