Martyna Wójcik to tegoroczna maturzystka „Bartosza”, ma 19 lat, pochodzi z Opatowa. Jej przygoda ze śpiewem zaczęła się od wczesnych lat dziecięcych, kiedy rodzice dostrzegli Jej  talent muzyczny i zapisali Ją na lekcje śpiewu. Jednocześnie Jej talent i zdolności wokalne zauważyła nauczycielka muzyki w szkole podstawowej, obierając Jej bardzo ambitny i trudny repertuar, angażując Martynę do występów muzycznych podczas uroczystości szkolnych. W 2014 r., mając 11 lat po raz pierwszy stanęła na scenie w Łazienkach Królewskich w Warszawie jako półfinalistka  Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Fundacji Anny Dymnej.

Z wielką radością informujemy, że uczeń „Bartosza”- Jakub Masternak uzyskał tytuł finalisty w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie z chemii „O Diamentowy Indeks AGH”. Uzyskany przez Jakuba tytuł finalisty, umożliwia przyjęcie na studia z pominięciem warunków rekrutacji na określone w Uchwale Senatu AGH kierunki.

4 maja 2022 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”, w którym uczennica Bartosza z klasy III Bp, Anna Jarek, zajęła III miejsce. Ania przygotowała w ramach Konkursu pracę pt. „Przed końcem”. Celem konkursu "Płynąć pod prąd" jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Z wielką radością informujemy o tym, że Jakub Masternak- uczeń klasy 3Bp-zdobył tytuł Laureata 68 Olimpiady Chemicznej! Zawody finałowe odbyły się w dn. 25-26. III. 2022 r. w Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Brało w nich udział 85 uczestników. Jakub uplasował się na 18 miejscu w kraju. Tytuł laureata zwalnia Jakuba z egzaminu maturalnego z chemii i zapewnia 100% wynik oraz wstęp na wybrany kierunek studiów. Opiekunem merytorycznym Jakuba jest nauczyciel chemii pani Barbara Szczechura.

W środę 16 marca 2022r uczennice klasy IIIAp Nikola Bukała i Wiktoria Faliszewska wzięły udział w etapie centralnym  Olimpiady o Prawach Ucznia, organizowanej przez Fundację na Rzecz Praw Ucznia. Nasze uczennice już po raz drugi znalazły się w gronie 30 najlepszych osób w Polsce. Warto dodać, iż na etapie szkolnym brało udział cztery tysiące uczniów. Miło nam poinformować, że Wiktoria Faliszewska zajęła 4 miejsce w Polsce, natomiast Nikola Bukała została wyróżniona nagrodą specjalną komisji. Gratulujemy serdecznie dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów.

Z radością informujemy o zdobyciu przez Przemysława Frańczaka z klasy III Cp kwalifikacji do etapu centralnego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół średnich z województwa Świętokrzyskiego, W części pisemnej uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 8 uczniów, którzy uzyskali powyżej 70% prawidłowych odpowiedzi w teście. W tym etapie olimpiady uczestnicy odpowiadając na zestaw 6 pytań wykazali się wiedzą znacznie wykraczającą poza podstawę programową. Zarówno test pisemny, jak i część ustna olimpijskich zmagań dotyczyły szeroko pojętej ekologii ekosystemów i biomów świata, ochrony środowiska z jej nowoczesnymi technologiami, ochrony przyrody, aktów prawnych, inżynierii genetycznej i fizjologii człowieka w aspekcie zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IIIcp o profilu medycznym Przemek Frańczak zakwalifikował się do finału XIII Konkursu Biochemicznego. Organizatorem Konkursu jest Katedra Biochemii i Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, pragnących kontynuować naukę na kierunkach medycznych lub przyrodniczych z całej Polski. Celem konkursu jest: popularyzacja oraz rozwijanie zainteresowań biochemią oraz inspirowanie do obserwacji związków i zależności procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych.