Stypendium Prezesa Rady Ministrów to szczególne wyróżnienie, które w obecnym roku szkolnym otrzymał JAKUB MASTERNAK – uczeń klasy IVB Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie. Stypendium to przyznawane jest za  wybitne osiągnięcia naukowe uczniów, za wysiłek twórczy związany z rozwijaniem swoich talentów i pasji. Jest potwierdzeniem ambicji naukowych i wsparciem dla dalszej edukacji. Wręczenie dyplomów Stypendystom przybrało w tym roku wyjątkowo uroczysty charakter, odbyło się w dn.17 listopada 2022r. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, z udziałem Senatora RP – Pana Krzysztofa Słonia, który gratulując Stypendystom wyróżnienia, wskazał na to, że są oni elitą województwa świętokrzyskiego, która świadczy o potencjale twórczym, bardzo cennym w budowaniu przyszłości nie tylko regionu ale też ojczyzny.

Z kolei Wicewojewoda – Pan Rafał Nowak, zaznaczył, że Stypendyści są dumą naszego regionu, siłą i nadzieją, a młode pokolenie ma nieograniczone możliwości rozwoju i zmieniania świata. W uroczystości uczestniczył również Świętokrzyski Kurator Oświaty, który podkreślił, że spotkanie ze Stypendystami to kontakt z wybitnymi osobowościami młodego pokolenia. Jednak najważniejszymi uczestnikami uroczystości była grupa 186 Stypendystów województwa świętokrzyskiego, którzy swoją dotychczasową drogą rozwoju potwierdzili swoje wyjątkowe ambicje, determinację w wychodzeniu poza schematy przeciętności, niebywałą ciekawość świata, która pozwala na twórcze myślenie, a przy tym daje satysfakcję i radość z nauki.

Jakub Masternak – Stypendysta Bartosza, który uczestniczył w uroczystości wraz z Panią Dyrektor Małgorzatą Szczepańską, swoimi dotychczasowymi osiągnięciami udowodnił, że zalicza się do elity młodych, utalentowanych licealistów nie tylko województwa świętokrzyskiego, ale także z całej Polski. Od początku edukacji w Bartoszu wykazywał się niezwykłymi zainteresowaniami naukowymi, a każdy kolejny rok był dla niego czasem wielostronnego indywidualnego rozwoju, w którym w harmonijny sposób potrafił połączyć wiedzę interdyscyplinarną z chemii, fizyki, matematyki i informatyki, pozostając przy tym człowiekiem wrażliwym, pomocnym i otwartym na innych. Jego sukcesy ostatniego roku to:

  • Tytuł Laureata 68 Olimpiady Chemicznej
  • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Nowa epoka – nasze życie w kosmosie”
  • I miejsce w konkursie GEEK: Gry eksperymentalne edukacyjne komputerowe, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • Tytuł Finalisty Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu chemia
  • II miejsce w Polsce w Konkursie chemicznym Multitest
  • VI miejsce w Polsce w Konkursie Chemicznym Olimpus.

Gratulujemy Jakubowi wielkich sukcesów naukowych. Dziękujemy Rodzicom za wielkie wsparcie rozwoju Jakuba. Zapewniamy również, że w dalszym ciągu będziemy wspierać Jakuba w Jego aspiracjach i w nauce.

KUBA – jesteś WIELKI !!!