W dniu 6 grudnia 2021r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie po raz kolejny przystąpili do eliminacji szkolnych Olimpiady Znajomości Afryki. W tegorocznej, XX edycji wzięło udział 24 uczniów klas drugich i trzecich, którzy rozwiązywali zadania testowe przygotowane przez Komitet Główny Oimpiady. Od 2003 roku olimpiada na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń szkoły, cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań, mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych.

W dniu 1 grudnia 2021r. wolontariusze naszej szkoły podzielili się doświadczeniami ze swojej pracy na rzecz innych z młodszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej w Lipniku. Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których dyskutowano o tym, jak być dobrym wolontariuszem, jaki jest charakter pracy wolontariuszy, czym jest kodeks etyczny wolontariuszy a także o znaczeniu pracy na rzecz innych. Była to również okazja do zastanowienia się nad potrzebami i możliwościami takiej pracy w środowisku lokalnym.

W dniu 30 listopada 2021 r. młodzież z klasy IIIa wraz w wychowawcą - panią Agnieszką Grad oraz nauczycielem historii - panią Barbarą Kasińską uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej zorganizowanej w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę”. Wycieczka była formą ciekawej lekcji historii, bowiem młodzież zwiedziła Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, gdzie obejrzała w zadumie i refleksji, miejsce tragedii wielu tysięcy ludzi, głównie Polaków. Obóz koncentracyjny, który mimo, że dzisiaj istnieje jako muzeum, to jednak jest materialnym świadectwem dramatu II wojny światowej.

26 listopada 2021r. w naszej szkole odbyła się kolejna – XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo–Planeta. Konkurs przeprowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. W tym roku w konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas  drugich i trzecich ( 2Bp i 3Bp) o profilu matematyczno-geograficznym oraz uczniowie kasy IV Technikum Ekonomicznego.

W dniach 17-18.11.2021r młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych „ Zdrowe żywienie – mądre myślenie”, dotyczących właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia. Warsztaty prowadzone były przez Panią  Dominikę Bobin - psychologa z  Fundacji Szkoleniowej Nowe Horyzonty. Wiadomo jest, że warunkiem prawidłowego rozwoju każdego człowieka jest odpowiednia dawka aktywności fizycznej, połączona ze zbilansowaną zdrową dietą. Wobec ogromnej ilości dostępnych artykułów spożywczych, warto znać pojęcie zdrowej żywności, żywności przetworzonej, czy szkodliwości przetworzonego jedzenia. Tych właśnie zagadnień dotyczyły zajęcia, a także pozytywnego obrazu siebie i kształtowania postaw prozdrowotnych. Warsztaty przebiegały  w dynamiczny sposób, z wykorzystaniem materiałów filmowych przy aktywnym udziale młodzieży.

Od 2015 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”. W tegorocznej edycji uczestniczyło 16 uczniów z klas humanistycznych: IIap i IIIa, co świadczy o tym, że młodzież Bartosza fascynuje się literaturą i naukami humanistycznymi. Konkurs składał się z testu zawierającego 30 pytań z historii i teorii literatury oraz wiedzy o języku. W części opisowej uczestnicy mieli za zadanie przedstawić swoje przemyślenia dotyczące przyjaźni człowieka ze zwierzętami, odwołując się do utworów literackich i filmowych.

W dniu 15 listopada 2021 roku, młodzież liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego  w Opatowie wzięła udział w Turnieju Trój Gamicznym zorganizowanym przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji – „Teatrikon” z siedzibą w Lublinie, który odbył się w Centrum Konferencyjnym w Warszawie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, podczas których zapoznali się z zagadnieniami i zasadami dotyczącymi tworzenia gier komputerowych. Ponadto każda z drużyn rywalizowała ze sobą w kilku konkurencjach. Należało między innymi stworzyć godło drużyny, wykazać się umiejętnością pisania scenariuszy do gry oraz rozwiązać zagadki matematyczne.