Miło nam poinformować, iż uczennica klasy 4Bp, Ania Jarek i uczennica klasy IIA, Małgorzata Wicha, zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ania napisała pracę na temat: „Obrazy domu w literaturze polskiej renesansu i baroku”, za którą uzyskała 53 pkt na 60 możliwych do zdobycia. Praca Małgosi „Postęp techniczny w ujęciu literackim i refleksji humanistycznej” uzyskała 50 pkt. Kolejny etap OLiJP odbędzie się w lutym.

W dniu 16 stycznia 2023r. zostały ogłoszone wyniki eliminacji szkolnego etapu  Olimpiady Przedsiębiorczości, organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tematyka olimpiady obejmuje zakres szerokiej wiedzy ekonomicznej i zjawisk gospodarczych, występujących w obecnych realiach. W szkolnym etapie olimpiady brało udział 18 uczniów z klas: IIa, IIIb i IVb. Do etapu okręgowego Komisja zakwalifikowała 6  uczniów,  których opiekunem jest Pan Marek Kasprzyk. Są to następujący uczniowie: Aleksandra Grabowiec, Julia Sapała, Aleksandra Sobczyk, Zuzanna Piątek, Natalia Ambryszewska, Marcin Niziałek.

 

Z ogromną radością i dumą informujemy, że opatowski „BARTOSZ” został uhonorowany Złotą Tarczą w kategorii technikum dla Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego oraz Srebrną Tarczą w kategorii liceum dla Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie w ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw”. Technikum zajęło 24 miejsce w kraju, 1 w województwie świętokrzyskim! Liceum zaś uplasowało się na 333 miejscu w kraju, awansując o 146 miejsc w stosunku do ubiegłego roku i 8 miejsce w województwie. To ogromny sukces, o którym zadecydowały wyniki egzaminu maturalnego z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym.

Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać,
zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość,
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!...

JAKUB MASTERNAK to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych uczniów w ponad 100-letniej historii Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie. Pasjonują Go przedmioty przyrodnicze i ścisłe. W nauce szuka nowych rozwiązań i kierunków, na bazie poznanej już wiedzy, którą traktuje jako syntezę różnych dyscyplin. Jego pasja naukowa została kolejny raz uhonorowana, bowiem JAKUB MASTERNAK został wyróżniony Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznanym na wniosek przedłożony przez szkołę. To bardzo prestiżowe stypendium, przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia, indywidualną drogę rozwoju naukowego, realizowaną we współpracy z uczelniami i przynoszącą sukcesy. Uczeń jest też stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

13 grudnia 1981 r. jest datą znamienną dla polskiego narodu. W tym bowiem dniu wprowadzony został przez Wojciecha Jaruzelskiego stan wojenny. Dla Polaków było to traumatyczne doświadczenie. Oznaczało internowanie, cierpienie, rozłąkę z rodzinami, strach, niepewność bytu, problemy zawodowe, zrujnowanie kariery. Były też ofiary śmiertelne…Upamiętnienie uczestników tamtych wydarzeń stało się okazją do spotkania ze świadkami tamtego czasu, pochodzącymi z naszej ziemi, które odbyło się w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie 13 grudnia 2022r. Inicjatorem spotkania był Pan Andrzej Gajek, świadek tamtego czasu, działacz-opozycjonista.

29 listopada 2022  roku uczniowie klasy IIIa o profilu prawniczo-medialnym Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie mieli okazję uczestniczyć w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Opatowie. Młodzież  niemal cały dzień obserwowała pracę sędziego Artura Łukawskiego. Pierwsza sprawa, która pojawiła się na wokandzie, była lekcją sądownictwa, ale także zagrożeń współczesnego świata. Dotyczyła bowiem kradzieży pieniędzy z konta wskutek oszustwa internetowego. Osoba pokrzywdzona zmarła, więc jej dług odziedziczyła krewna i to ona przy wsparciu adwokata postanowiła szukać sprawiedliwości w sądzie. Wyrok w tej sprawie został odroczony.