Wyczekiwany od dawna przez uczniów dzień zakończenia nauki w roku szkolnym 2022/2023 wreszcie nadszedł, a 345 uczniów BARTOSZA otrzymało promocję do klasy wyższej. Bardzo liczna grupa uczniów – ponad 100 – otrzymała świadectwa z wyróżnieniem z biało-czerwonym paskiem. Dla wszystkich uczniów świadectwa są uwieńczeniem całorocznego trudu i wspólnej pracy – z innymi uczniami i nauczycielami. Te świadectwa, bez względu na zapisane na nich oceny, są ważne. Jesteśmy dumni ze wszystkich uczniów za ich pomysły i inspiracje, za wysiłek i starania, za ciekawość świata i różnorodne talenty.

Wszystkim naszym Uczniom i Nauczycielom życzymy wakacyjnego odpoczynku, czasu tylko dla siebie, radości odkrywania świata i poznawania ludzi.