Społeczność Bartosza, czyli Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie, w dn. 31 maja 2023r. zaprosiła Uczniów klas VIII szkół podstawowych na Dzień Otwarty, aby przedstawić życie szkolne i zaprosić do dołączenia do grona uczniów, bowiem szkoła daje możliwości kształcenia i rozwoju młodym ludziom o różnych zainteresowaniach, pasjach, możliwościach i talentach. Społeczność Bartosza zaprezentowała Gościom, jak wiele możliwości otwiera się przed nimi, jeśli wybiorą naukę w tej szkole, która łączy ponadstuletnią tradycję ze współczesnością, w której dostrzega się indywidualność i odmienność każdego ucznia oraz wspiera młodego człowieka w procesie własnego rozwoju i spełnieniu marzeń. Oferta edukacyjna, a także proponowane zajęcia pozalekcyjne i różne przedsięwzięcia potwierdzają, że nie ma przesady w słowach, które widnieją na ścianie szkoły: „Tu dorastamy do marzeń”.

 

Młodzież Bartosza z wielką otwartością przyjęła młodszych kolegów, zapoznając ich z wspaniałą, nowoczesną bazą lokalową szkoły oraz zaprezentowała poszczególne profile: humanistyczny, politechniczny, biologiczno-chemiczny oraz ogólny. Należy dodać, że w roku szkolnym 2023/2024 można także podjąć naukę w Technikum Informatycznym.

Ósmoklasiści chętnie uczestniczyli w zajęciach zaproponowanych przez nauczycieli i uczniów Bartosza, zdobywając bony - „nieprzygotowania” oraz oceny bardzo dobre z wybranych przedmiotów, co niewątpliwie będzie dla nich przydatne na początku nauki w nowej szkole.  Z zainteresowaniem młodzież uczestniczyła  także w zajęciach językowych, pokazach robotyki oraz zajęciach sportowych. Artyści szkolni zaprezentowali swoje talenty muzyczne, wokalne i plastyczne, zaś Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska przedstawiła koncepcję funkcjonowania szkoły. Z kolei Szkolne Koło Ratownicze Bartosza zachęcało do wstąpienia w swoje szeregi wszystkich, którzy chcą zdobywać nieocenione umiejętności ratowania ludzkiego życia.

Bardzo kreatywny, szczerze zaangażowany w życie szkoły Samorząd Szkolny spotkał się z młodszymi Koleżankami i Kolegami, by opowiedzieć o swoich działaniach, również tych przewidzianych na kolejny rok szkolny. Redakcja szkolnych mediów zachęcała do obserwowania wydarzeń publikowanych w mediach społecznościowych oraz słuchania audycji „Bartosz w eterze” emitowanych w Radiu Opatów.

Zakończeniem pobytu Uczniów klas VIII w szkole był poczęstunek przygotowany dla naszych Gości. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska podziękowała Młodzieży za tak liczne przybycie oraz wyraziła nadzieję, że z wieloma osobami spotka się we wrześniu na rozpoczęciu roku szkolnego. Słowa wdzięczności skierowała do Dyrekcji, Nauczycieli i Rodziców Uczniów szkół podstawowych za umożliwienie młodzieży udziału w Dniu Otwartym.

Pani Małgorzata Szczepańska podziękowała także Młodzieży Bartosza za zaangażowanie w organizację Dnia Otwartego, gościnność oraz autentyczność w prezentowaniu Gościom wizerunku naszej Szkoły.

Zdjęcia: Kinga Chmielewska, Zuzia Korzeń