W duchu pokoju i radości gościliśmy w Bartoszu Jego Ekscelencję Biskupa Sandomierskiego – Krzysztofa Nitkiewicza, który odwiedził w dniu 24 maja 2023 r naszą szkołę w ramach wizytacji duszpasterskiej parafii bernardyńskiej, na terenie której znajduje się nasza placówka. Biskup spotkał się ze społecznością szkolną – z młodzieżą, nauczycielami i pracownikami szkoły. Wspólne rozmowy dotyczyły wartości, wokół których współczesny człowiek buduje swoją tożsamość oraz postaw kształtowanych na etapie nauki szkolnej, które są fundamentem całej dorosłości człowieka.

 

Dziękujemy za to wspólne spotkanie i otwartość na dialog z nami.