Miło nam poinformować, iż uczennica klasy 3Bp, Ania Jarek, zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ania napisała pracę: Średniowiecze - „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem, za którą uzyskała 50 pkt na 60 możliwych do zdobycia. Kolejny etap OLiJP w lutym. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej działanie opiera się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, mającej na celu rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą.

Z dumą informujemy, że Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Opatowie uzyskało SREBRNĄ TARCZĘ w ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw”, zajmując 479 miejsce w Polsce (awans o 27 miejsc w stosunku do roku ubiegłego) oraz 13 w województwie świętokrzyskim. Ranking uwzględnia sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska odnosząc się do tego sukcesu, podkreśliła, że uzyskany wynik to efekt dobrej współpracy i zaangażowania uczniów i nauczycieli w procesie własnego rozwoju, realizacji pasji i spełniania marzeń. 

 

 

 

Nagroda „Czyste serce” to wyjątkowe wyróżnienie Wojewody świętokrzyskiego, które w roku 2021 zostało przyznane Szkolnemu Kołu Wolontariatu działającemu przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie w kategorii „Instytucja”. Nagroda została wręczona Dyrekcji Szkoły przez Wojewodę świętokrzyskiego pana Zbigniewa Koniusza na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w dniu 29 grudnia 2021 roku. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska dziękując kapitule konkursowej za docenienie wysiłków młodzieży i opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu, zwróciła uwagę, że jest to uhonorowanie niemal 30-letniej działalności pomocowej młodzieży „Bartosza”, realizowanej w formie wolontariatu, która uczy młodzież kolejnych roczników wrażliwości, empatii, zwraca uwagę na szacunek, odmienność i indywidualność człowieka i jego losu. Jest formą przygotowania uczniów do różnych ról życiowych, zarówno związanych z życiem rodzinnym, społecznym, jak i zawodowym, bowiem wielu wolontariuszy wybiera w przyszłości zawody i pracę w obszarach lecznictwa i opieki.

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem lekcji.

Plan obowiązuje od 03 stycznia 2022 r.

„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem”  (K. I. Gałczyński)

Wkraczamy w radosny okres Świąt Bożego Narodzenia, który zbliża do siebie i łączy ludzi. Szczególnie teraz, w tych trudnych czasach ciągłych zagrożeń, wątpliwości i niepokoju, pragniemy poczuć bliskość i ciepło innych życzliwych osób. W piątek 17 grudnia  nauczyciele i uczniowie „Bartosza” zgromadzili się w hali sportowej, by w szkolnej wspólnocie, jak w prawdziwej rodzinie, zatrzymać się na chwilę w gonitwie codziennych spraw, razem kolędować i cieszyć się z narodzin Chrystusa.

 

 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w wielkiej jedności Serc Społeczności Opatowa!

Z dumą informujemy, że w dniu 15 grudnia 2021r. miało miejsce oficjalne wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom Bartosza. Stypendia otrzymali: Aleksandra Wójcik, Jakub Masternak i Damian Pawlicki.  Uczeń Technikum - Damian Pawlicki oraz Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska reprezentowali powiat opatowski na uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego – Pana Zbigniewa Koniusza, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pana Kazimierza Mądzika i Wicekurator Oświaty – Panią Katarzyną Nowacką. W uroczystości wojewódzkiej uczestniczyli przedstawiciele stypendystów, gdyż z powodów epidemicznych ilość uczestników była ograniczona.