5 października 2023r. uczniowie klas czwartych Bartosza udali się na wycieczkę do Warszawy, aby zapoznać się z pracą Parlamentu. Wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, była ważnym elementem w edukacji licealistów, bowiem zapoznali się z funkcjonowaniem polskiego Parlamentu. Zasiedli również na galerii w sali obrad i dowiedzieli się, jak przebiegają posiedzenia sejmu, a także jak wygląda codzienna praca posłów. Młodzież Bartosza świetnie radziła sobie z pytaniami zadawanymi przez panią przewodnik, co świadczy o ich dobrym przygotowaniu do życia obywatelskiego. Na zakończenie wizyty w polskim Parlamencie uczniowie mogli obejrzeć tablice pamiątkowe upamiętniające katastrofę smoleńską, czy odwiedziny Jana Pawła II, który jako pierwszy papież na świecie złożył wizytę w parlamencie swojego kraju.

W dniu 6.10.2023 r. wolontariusze Bartosza wzięli udział w integracyjnym pikniku Olimpiad Specjalnych #Bądź FIT. To już kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Jałowęsach. Historia tej współpracy jest wieloletnie i obfitująca w różnorodne wydarzenia, od imprez sportowych po projekty edukacyjne. Wolontariat to lekcja empatii, życzliwości i zaangażowania, którą wolontariusze Bartosza zawsze odrabiają na szóstkę! Brawo WY!

We wtorek 26 września dwie uczennice „Bartosza”- Julia Serwinowska oraz Kinga Chmielewska, miały przyjemność reprezentowania szkoły na Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Uczniowskich, którego organizatorem była Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Głównym celem spotkania była aktywizacja młodzieży, należącej do SU, a także edukowanie w celu uświadomienia istoty działalności społecznej. Na wstępie spotkania głos zabrał Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, podkreślając, że samorządy uczniowskie pełnią ważną rolę w szkole, pod warunkiem, że są aktywne. Kongres do tej aktywności zachęcał, ale był także idealną okazją do rozmowy o codziennych wyzwaniach, z jakimi borykają się młodzi ludzie, działając w SU.

W dniach  20-22 września 2023 młodzież klas II i III „Bartosza” wzięła udział w rajdzie pieszym w Bieszczady. To kolejna edycja wyprawy górskiej, która służy integracji młodzieży, poznawania bieszczadzkiej przyrody i oderwania od codzienności szkolnej. Rajd jest też okazją do sprawdzenia samego siebie - swoich możliwości fizycznych oraz  samodzielności. W każdym dniu rajdu młodzież wędrowała innymi, uroczymi szlakami bieszczadzkimi. Pierwszego dnia uczniowie pod opieką przewodnika górskiego wędrowali szlakiem na Połoninę Caryńską (1297m) który prowadził do Ustrzyk Górnych.

Wrzesień to ważny czas dla uczniów, zwłaszcza klas pierwszych, którzy podejmują naukę w nowej szkole, poznają nowych kolegów i koleżanki, budują nowe relację i odnajdują się w nowym środowisku. Dla wielu z nich początek kolejnego etapu edukacyjnego może być trudny. Długo wyczekiwana zmiana dla jednych jest ekscytująca, innych może przerażać. Aby ułatwić pierwszoklasistom start w nowym miejscu, jak co roku, wychowawcy klas pierwszych przygotowali wspólne wyjście integracyjne. W słoneczny poranek 13 września 2023 r. ponad stuosobowa grupa wraz z opiekunami wyruszyła pieszo do Zochcina. Godzinny spacer był okazją do rozmów, poznawania się. Po dotarciu na miejsce i krótkim odpoczynku uczniowie klasy 1A rozpoczęli wspólną zabawę od zaproszenia zespołów klasowych do „Familiady”.  Ponad godzinna zabawa zakończyła się „głuchym telefonem”, a wśród gier pojawiły się: „Mafia”, podchody i zabawy zręcznościowe.

Szkoła bez ocen cyfrowych, bez testów i sprawdzianów, szkoła, do której uczniowie chcą przychodzić, bo nie boją się lekcji, zajęcia są ciekawe i kreatywne, inspirują do dalszego poszukiwania wiedzy, a każdy uczeń jest ważny i doceniony. Do takiej szkoły dążymy, taką szkołę chcemy tworzyć wraz z całą szkolną społecznością i dlatego kilka lat temu Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie podjęło współpracę z Instytutem Zwinnej Edukacji. Instytucja ta od kilku lat promuje zwinne metody organizacji pracy i zarządzania szkołami, wspiera dyrektorów i nauczycieli w procesie wprowadzania zmian polegających m. in. na odejściu od ocen cyfrowych na rzecz informacji zwrotnej. Organizacja pracy ma prowadzić do zdecydowanie większej aktywności uczniów w procesie uczenia się.

11 września 2023 roku w murach naszego Bartosza odbyło się niecodzienne spotkanie. Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym spotkali się z absolwentami naszej szkoły, aby porozmawiać o swoich pasjach naukowych zapoczątkowanych w Bartoszu. Klaudia Wrona, absolwentka szkoły z rocznika 2015, ukończyła Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, a obecnie – studentka III roku Wydziału Lekarskiego w Lublinie oraz Igor Adamski – Finalista Olimpiady Biologicznej, absolwent rocznika 2020, student III roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.