W dniach 10-11 lutego 2024 r. blisko 40 uczniów stanęło do rywalizacji w etapie okręgowym II stopnia w jubileuszowej 50. Olimpiadzie Geograficznej, w tym troje uczniów BARTOSZA – Zuzanna Korzeń z kl. 4B, Maria Kotas z kl. 3B i Michał Kos z kl. 2B. Zawody okręgowe  odbywały się Instytucie w Kielcach. Podczas dwudniowej rywalizacji Geograficznej uczestnicy wykazali się wiedzą i umiejętnościami szeroko wykraczającymi poza podstawę programową liceum. W pierwszym dniu w formie pisemnej olimpijczycy rozwiązywali  zadania z geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej świata i Polski. W drugim dniu odbywały się zawody ustne, polegające na rozwiązaniu quizu geograficznego oraz odpowiedzi na wylosowane pytania. Problematyka zawodów ustnych dotyczyła zależności między środowiskiem przyrodniczym, a życiem i działalnością człowieka na wybranych obszarach na świecie.

 

Nasza uczennica Marysia Kotas bardzo dobrze poradziła sobie z zadaniami i znalazła się w gronie 10 najlepszych uczniów Okręgu Kieleckiego wyłonionych podczas dwudniowych zmagań olimpijskich, zajmując w ostatecznej klasyfikacji 6 miejsce.

Gratulujemy Marysi sukcesu i czekamy na wyniki ogólnopolskie.

Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli geografii: Zuzia Korzeń i Marysia Kotas – p. M.Stępień, Michał Kos-p.M.Kołodziej.