Marcin Siwecki – uczeń klasy IIIC naszej szkoły został Stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2023/2024. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymują uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce w szkole lub za najwybitniejsze osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym. Marcin w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, co było bardzo dużym osiągnięciem, bowiem był wówczas uczniem klasy II, a zakres wiedzy w tej olimpiadzie ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje biologię, chemię, geografię, statystykę. Tytuł finalisty OWE otwiera mu już teraz perspektywę przyjęcia na studia poza rekrutacją ogólną na ponad 60 uczelni w kraju.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest dla naszego Ucznia szansą na dalsze pogłębianie wiedzy przyrodniczej i uhonorowaniem dotychczasowego wysiłku.

Gratulujemy Marcinowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych.