We wtorek 26 września dwie uczennice „Bartosza”- Julia Serwinowska oraz Kinga Chmielewska, miały przyjemność reprezentowania szkoły na Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Uczniowskich, którego organizatorem była Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Głównym celem spotkania była aktywizacja młodzieży, należącej do SU, a także edukowanie w celu uświadomienia istoty działalności społecznej. Na wstępie spotkania głos zabrał Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, podkreślając, że samorządy uczniowskie pełnią ważną rolę w szkole, pod warunkiem, że są aktywne. Kongres do tej aktywności zachęcał, ale był także idealną okazją do rozmowy o codziennych wyzwaniach, z jakimi borykają się młodzi ludzie, działając w SU.

 

Udział w Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Uczniowskich był dla naszych uczennic cenną wskazówką, w jaki sposób można usprawnić działalność naszego szkolnego samorządu. Był również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi szkołami.