11 września 2023 roku w murach naszego Bartosza odbyło się niecodzienne spotkanie. Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym spotkali się z absolwentami naszej szkoły, aby porozmawiać o swoich pasjach naukowych zapoczątkowanych w Bartoszu. Klaudia Wrona, absolwentka szkoły z rocznika 2015, ukończyła Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, a obecnie – studentka III roku Wydziału Lekarskiego w Lublinie oraz Igor Adamski – Finalista Olimpiady Biologicznej, absolwent rocznika 2020, student III roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

 

Klaudia i Igor zapoznali młodszych kolegów ze specyfiką studiów medycznych na Wydziale Lekarskim, zwracając uwagę na wiele aspektów, które towarzyszyć będą przyszłej pracy lekarza. Odpowiednia motywacja, pracowitość i determinacja to cechy, które są niezbędne do studiowania na kierunku lekarskim. Absolwenci zwracali uwagę na wysoki poziom nauczania przedmiotów przyrodniczych w naszej szkole i duże wsparcie ze strony nauczycieli, które było bardzo ważne w ich rozwoju i rzutowało na wybory ich dalszego kształcenia.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, a uczniowie zadawali liczne pytania, na które absolwenci udzielali wyczerpująych odpowiedzi. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska podziękowała Klaudii i Igorowi, wręczając im skromne upominki, życząc powodzenia na dalszym etapie ich kształcenia.

Wierzymy, że tego typu spotkania z absolwentami na stałe wpiszą się w kalendarz spotkań z młodzieżą i będą czynnikiem motywującym do dalszego kształcenia i rozwoju.