Nowy rok szkolny w „Bartoszu”, zainaugurowany 4 września 2023r., był ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej. Dla uczniów klas IV to już ostatni rok nauki w naszej szkole, przygotowujący do egzaminów, ale też to najpiękniejszy okres rozwoju i budowania relacji z innymi. Natomiast uczniowie klas II i III w rozpoczynającym się roku szkolnym będą kontynuować poznawanie samych siebie i rozwijać ciekawość świata. Z kolei dla uczniów klas I inauguracja roku szkolnego otwiera przed nimi nowy rozdział w życiu. Wiemy, że odczuwają niepewność nowego miejsca, ale są również ciekawi tego, co przyniesie nowa szkoła. Cieszymy się ich obecnością i tym, że towarzyszą im rodzice, którzy zaufali nam, powierzając rozwój swoich dzieci tej szkole. Czeka ich tu dużo nowego - inni ludzie, inne wyzwania.

Nowością jest również to, że uczniowie klas I o profilu biologiczno-chemicznym zostali objęci patronatem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Patronat ten zapewnia wzajemną współpracę, udział młodzieży w warsztatach naukowych, zajęciach w laboratoriach i innych zajęciach, które będą służyć zapewnieniu wysokiej efektywności kształcenia. BARTOSZ jest jedyną szkołą w powiecie opatowskim, która objęta jest takim patronatem.

W inauguracji nowego roku szkolnego uczestniczył Starosta Opatowski – Pan Tomasz Staniek, który podkreślił, że warunki do nauki stworzone w szkole dają młodzieży szanse na najlepszy rozwój. Dziękujemy również za obecność Pani Starosty Małgorzaty Jalowskiej, która złożyła społeczności szkolnej najlepsze życzenia na nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska podziękowała za wsparcie i zapewniła o tym, że młodzież naszego liceum zasługuje na najwyższą jakość kształcenia i rozwoju.