Wszyscy mamy marzenia i pragnienia. Chcemy osiągnąć nasze cele i odnieść sukces. Jednym z najlepszych sposobów na to jest uczenie się od ludzi sukcesu, którzy już osiągnęli ten  sukces, wprowadzając w życie techniki, które działają. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka w Bartoszu odbyły się Dni Kariery, gdzie młodzież mogła uczyć się i inspirować od osób, które osiągnęły sukces w swojej profesji. 14 czerwca 2023r. odbyło się spotkanie w sprawie rozwoju kariery dla uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym, podczas którego mogli zapoznać się ze specyfiką zawodów około medycznych. Pani Agnieszka Przysucha oraz Pani Mirosława Korska zapoznały młodzież ze specyfiką zawodu weterynarza oraz analityka laboratoryjnego.

Lekarz weterynarii, nazywany potocznie weterynarzem, jest specjalistą w leczeniu zwierząt, zarówno domowych, jak i hodowlanych. Głównym zadaniem w jego pracy jest rozpoznawanie oraz zwalczanie chorób występujących u zwierząt. Dodatkowo do jego obowiązków zaliczyć można profilaktykę, a także ocenę stanu zdrowia zwierzaków. Z kolei Pani Korska omówiła działanie i specyfikę pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Podkreślała, że w laboratorium dostępnych jest wiele stanowisk, zależnych od wykształcenia oraz poziomu wiedzy akademickiej i technicznej. Wprawdzie na przestrzeni czasu terminologia nazw zajmowanych stanowisk ulegała zmianom, jednak kluczowe stanowiska to nadal: kierownik laboratorium, diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej, laborant czy asystent.

16 czerwca 2023r. odbył się Dzień Kariery skierowany dla humanistów. W spotkaniu uczestniczyli absolwenci Bartosza - Pani Anna Roży  oraz Pan Damian Rusak. Pani Anna Roży przybliżyła młodzieży tajniki pracy dziennikarza prasowego, radiowego oraz telewizyjnego. Podkreślała, że współczesny dziennikarz powinien umiejętnie i szybko docierać do faktów oraz dysponować taką techniką pisania, aby informacje zebrane i wybrane były dla odbiorcy strawą łatwą do przyswojenia. Istotną kwestią w tym zawodzie jest również umiejętność pracy z drugim człowiekiem. Z kolei Pan Damian Rusak zapoznał uczniów z pracą sędziego. Jest on funkcjonariuszem publicznym, który zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości. Dla dobrego rozpoznania sprawy sędzia zajmuje się zapoznaniem z aktami sprawy, a także wysłuchuje zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonych. Analizuje ekspertyzy i przyjmuje dowody, które również pomagają w podjęciu decyzji.

Dni Kariery zapoczątkowane w czerwcu będą miały kolejną odsłonę we wrześniu, kiedy to uczniowie klas politechnicznych zostaną zapoznani ze specyfiką zawodów politechnicznych.

Przedsięwzięcie zainicjowane było przez doradcę zawodowego szkoły, Panią Barbarę Kasińską.