Dzięki nawiązanej współpracy z Zakładem Anatomii Prawidłowej i organizacją studencką „Młodych Medyków” uczniowie Bartosza uczestniczyli w zajęciach praktycznych i seminaryjnych z anatomii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Zajęcia koresponduję z tematyką innowacji ,,AKADEMIA MŁODEGO RATOWNIKA - MISJA ŻYCIE”, która realizowana jest w klasie IIc o profilu biologiczno –chemicznym. Po zapoznaniu z informacjami dotyczącymi uczelni oraz specyfiki studiów medycznych, uczniowie zostali wprowadzeni do sali prosektoryjnej Zakładu Anatomii Prawidłowej. Prowadzący zajęcia Pan dr n. med. Jacek Baj demonstrował uczniom narządy ludzkiego organizmu wnikliwie objaśniając ich budowę i funkcje.

Druga część zajęć to nauka na „żywym materiale” czyli mini kurs badania ultrasonograficznego. Młodzież miała możliwość poznać zasady działania USG .Badanie to umożliwia wykrycie w narządach organizmu  nawet  bardzo małych zmian. Atrakcją dla młodzieży była również możliwość samodzielnego przeprowadzenia badania. Podsumowaniem zajęć był quiz dla uczniów przeprowadzony przez studentów wydziału lekarskiego ,sprawdzający wiedzę z zakresu anatomii i wręczenie drobnych upominków.

Pani Ewa Basak i Pan Artur Waszczyk przekazali  Panu dr n med. Jackowi Bajowi, Władzom  Uczelni i Studentom najlepsze życzenia od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Młodzieży „Bartosza”. Podziękowali także za współpracę wzbogacającą działania edukacyjne w naszej szkole i niezapomniane zajęcia.

Mamy nadzieję, że będziemy tu wielokrotnie wracać.