Maturzyści z Bartosza przystępują do próby generalnej przed egzaminami które odbędą się już za kilka tygodni. Próbny egzamin obejmuje przedmioty obowiązkowe, zdawane na poziomie podstawowym, czyli język polski oraz matematykę. To ważna próba nie tylko wiedzy maturzystów ale również sposobu radzenia sobie ze stresem. Matura próbna organizowana jest pod patronatem Echa Dnia.