„Była, jest i będzie” pod takim hasłem społeczność Bartosza obchodziła 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z elementów obchodów była Patriotyczna Gra Terenowa przygotowana przez pana Piotra Kaptura oraz nauczycieli wychowania fizycznego: panią Magdalenę Zając oraz panów Jacka Chebę i Artura Waszczyka. Trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy pierwsze, drugie oraz trzecie musiały wykazać się nie tylko wiedzą historyczną, ale także takimi umiejętnościami jak: rozpoznawanie elementów munduru z 1919 r., wyznaczanie współrzędnych GPS, odczytanie zaszyfrowanego tekstu za pomocą szyfru Cezara, udzielanie pierwszej pomocy oraz zupełnie nietypowymi: strzelanie z łuku, czy rozpalane ogniska za pomocą krzesiwa. Zmagania okazały się niezwykle trudne. Zwycięstwo wywalczyła klasa II C.

 

Kolejnym elementem obchodów uroczystości było odśpiewanie hymnu przez społeczność Brosza przed pomnikiem Patrona Szkoły, w ramach akcji „Szkoła do hymnu” oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, które ze względu na niesprzyjającą pogodę odbyło się już w murach szkoły, na hali sportowej, w patriotyczny nastrój w czasie części artystycznej zadbali nasi aryści: Aleksandra Czech, Natalia Charymska, Julia Gierczak, Natalia Chyc, Gabriela Kocznur, Karol Skórski, Zuzanna Wiśniewska oraz Zuzanna Susło.

Obchody zakończyły się wręczeniem nagród dla zwycięzców Patriotycznej Gry Terenowej, podsumowaniem konkursu dla najbardziej biało-czerwonej klasy, wygrała klasa IC, oraz piknikiem patriotycznym.

W organizację tegorocznych obchodów Dnia Niepodległości włączyło się nie tylko liczne grono nauczycieli ale przede wszystkim bardzo duża grupa młodzieży Bartosza. Szczególne podziękowania należą się Samorządowi Uczniowskiemu oraz ich opiekunom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu gry terenowej, naszym artystom za przygotowanie części artystycznej oraz: Zuzi Machuli za przygotowanie plakatu, Natalii Charymskiej za napisanie artykułu; Zuzi Korzeń oraz Adasiowi Nalewaj za wykonywanie zdjęć, Amelce Zieji, Filipowi Kwiatkowskiemu, Wojtkowi Kondasowi, Maćkowi Bijakowi, Jakubowi Roszczypale za filmy zamieszczone na fb oraz Maćkowi Pacholczakowi za nagłośnienie w czasie uroczystości.