Dzień Komisji Edukacji Narodowej to Święto Szkoły, wszystkich Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników administracji i obsługi, a nade wszystko Uczniów, których obecność w Szkole stanowi o Jej bycie. 

Świętują z nami także Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy emerytowani, Przyjaciele i Absolwenci, dla których jest to okazja do wspomnień i powrotów do lat szkolnych.

W tym dniu składamy Państwu życzenia – przyjaźni we wspólnej drodze edukacyjnej; ciekawości świata, która prowadzi do zadziwień otoczeniem; radości ze wspólnego zdobywania wiedzy i doświadczeń.

Życzymy Państwu zdrowia, pomyślności, ludzkiej życzliwości i szacunku za otwartość na dialog z Młodymi.