Okres ferii nie dla wszystkich był czasem odpoczynku od zajęć i obowiązków szkolnych, albowiem uczniowie Bartosza odbywali zajęcia praktyczne z robotyki. Dzięki nim uczniowie rozwijali swoją kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Zajęcia polegały na konstruowaniu, budowie, programowaniu i wprawianiu w ruch robotów. Młodzież zdobywała wiedzę z zakresu kodowania i programowania, które zmuszają do analizy wymaganych od urządzenia czynności, szczegółowego planowania, logicznego przemyślenia tak, aby przy planowaniu nie pominąć żadnych czynności  i ustawić je w odpowiedniej kolejności. Programowanie uczy też rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków.

 

Zajęcia z robotyki w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego to również szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.