Dnia 7 grudnia 2020 roku Minister Przemysław Czarnek powołał Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Jest to organ doradczy przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i ma on na celu opiniowanie oraz tworzenie inicjatyw i projektów. Szczególnie dotyczy to planowanych zmian i propozycji rozwiązań w tym zakresie. Spośród 331 zgłoszeń, które w tym roku wpłynęło do MEN, wyłoniono 16 członków i ich 16 zastępców, po jednym członku i jego zastępcy z każdego województwa. Przedstawicielem województwa świętokrzyskiego został Krystian Szkoda - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie.

Krystian jest uczniem klasy II, interesuje się filozofią, socjologią i jest zaangażowany w życie społeczne Opatowa. Działa w samorządzie szkolnym, był jednym z inicjatorów powstania w mieście Młodzieżowej Rady. Krystian jest również jedynym radnym z powiatu opatowskiego w drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego gdzie działa w komisjach Edukacji oraz Aktywizacji Młodzieży.

Kadencja obecnie powołanej Rady Dzieci i Młodzieży RP potrwa do 30 września 2021r. Jak sam podkreśla zależy mu bardzo na działalności społecznej w jego małej ojczyźnie i jako członek RDiM chciałby się skupić w promowaniu postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz na współpracy z lokalnymi Młodzieżowymi Radami. Gratulujemy Krystianowi i życzymy dalszych sukcesów!