Konkurs Eko-Planeta od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów naszego Bartosza. W tegorocznej edycji  brało udział 30 uczniów z klas medycznych: IC, ICp i IIIC. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie przy merytorycznej współpracy  Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 Uczestnicy mogli wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

- teście konkursowym  opracowanym przy współpracy z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, składającym się z 30 pytań dotyczących przyrody, biologii, ochrony środowiska i zwięzłej części opisowej. Czas na rozwiązanie testu wynosił 45 minut.

- konkursie prac indywidualnych  w formie pisemnej lub albumowej na temat: „Świat owadów – piękny i nieznany”.

Miło mam poinformować, że uczestnictwo w tegorocznej edycji konkursu zakończyło się sukcesem dla dużej grupy uczniów naszego Bartosza. W teście konkursowym bardzo dobry wynik w skali kraju uzyskał Jakub Kwiatek z klasy Ic, a wyróżnienia: Paulina Buczkowska z klasy IIIc, Agnieszka Kapusta, Oliwia Czarnecka, Kacper Wilczak, Małgorzata Wesołowska, wszyscy uczniowie z klasy Ic oraz Zuzanna Wiśniewska z Icp.

W konkursie prac indywidualnych bardzo dobry uzyskała uczennica klasy Ic Julia Pasik.

Gratulujemy wspaniałych wyników naszym uczniom. Koordynatorem Ogólnopolskiego Konkursu Eko-Planeta jest pani Ewa Basak.