Po raz czwarty zarząd województwa świętokrzyskiego przyznał stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. W tym gronie znalazła się czwórka uczniów naszego liceum: Agnieszka Kapusta, Jakub Kwiatek i Kacper Wilczak z klasy IC Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego oraz Damian Pawlicki z klasy II Technikum Ekonomicznego. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie 210 uczniów ze szkół średnich wyróżnionych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Celem „Świętokrzyskiego programu stypendialnego” jest pomoc finansowa dla uzdolnionych uczniów szkół średnich z terenu województwa świętokrzyskiego. Każdy ze stypendystów, składając wniosek, musiał wykazać się osiągnięciami w olimpiadach oraz bardzo wysoką średnią. Pod uwagę brana była między innymi średnia ocen z 3 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz języków obcych, ale także to, czy uczeń jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych. Warunkiem przyznania stypendiów w wysokości 3800 zł było również przygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia oraz znalezienie opiekuna merytorycznego. Środki te mają pomóc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wspierać uczniów w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne oraz pomagać w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Jak mówi Agnieszka ona i koledzy pieniądze ze stypendium przeznaczyli na zakup sprzętu komputerowego – laptopa, drukarki oraz na zakup książek niezbędnych w rozwijaniu zainteresowań. Projekt pod nazwą „Świętokrzyski program stypendialny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.