2 marca młodzież z kilku klas pierwszych próbowała swoich sił w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym i Chemicznym Galileo. Te konkursy, przygotowywane przez Centrum Edukacji Szkolnej, są uwzględniane przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia. Z języka polskiego test składał się z 26 pytań dotyczących czytanego tekstu, wiedzy o epokach oraz języka. Podobnie z chemii miał on formę testu. Zakres tematyczny obejmował treści nauczania przewidziane dla szkoły średniej.

Pod koniec kwietnia poznaliśmy wyniki. Nasi uczniowie odnieśli sukces. W Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym tytuł laureata uzyskali: Jakub Masternak (1 miejsce), Zuzanna Wiśniewska (3 miejsce), Katarzyna Wesołowska, Kalina Komorowska, Dawid Niewójt, Anna Kiec, Agnieszka Kapusta, Kacper Wilczak, wyróżniony został także Michał Rusak. W Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym tytuł laureata uzyskali: Aleksandra Wójcik i Krystian Szkoda, wyróżnieni zostali: Aleksandra Gibała, Klaudia Kierzkowska, Karolina Szemraj, Paulina Mendala, Viktoria Janiczek, Aleksandra Baran i Julia Mordon. Młodzież przygotowywała się pod kierunkiem Barbary Szczechury i Joanny Lawędy.

Gratulujemy wspaniałych wyników naszym pierwszoklasistom.