Ze względu na przesunięcie terminów  egzaminów maturalnych organizacja pracy szkoły w dniach 04-08.05.2020 r. odbywa się zgodnie z planem klas.