W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, informujemy Państwa, że wszystkie informacje o zasadach zdalnego nauczania w naszej szkole będą przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego.