W dniu 13.02. 2020 r. Studium Prawa Europejskiego przyznało Zespołowi Szkół Nr 2 w Opatowie certyfikat „Szkoły promującej wolontariat”. To duże wyróżnienie posiadać tak szlachetny tytuł. Aby go zdobyć potrzeba było półrocznej pracy, w takce której szkolni wolontariusze wypełnili szereg wymagań konkursowych. Zadania były różnorodne: od spotkań z osobami, które od lat są liderami ruchu wolontariackiego, poprzez zbiórki produktów na rzecz schroniska dla, czy też artykułów papierniczych, gier i zabawek dla lokalnej placówki opiekuńczo wychowawczej.

Były również odmienne przedsięwzięcia jak: konkurs plastyczny „Pomaganie jest fajne”, w którym wyróżniono prace: Amelii Sławskiej i Marcina Stawiarskiego oraz literacki pod hasłem: „Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem” przeprowadzony pod opieką p. J.Lawędy.

Wyróżniono wówczas prace: Aleksandry Gibały „Pomocna dłoń”, Karoliny Markiewicz „Lekcja życzliwości” Karoliny Grabowiec „Pamiętam dzień…” oraz Aleksandry Nawodzińskiej „Dobro zawsze wraca”. Wszystkie zadania zostały ocenione przez jury konkursowe na maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów!

W trakcie trwania konkursu Szkolne Koło Wolontariatu realizowało równocześnie zadania ujęte w rocznym planie pracy tj. usługi pomocowe na rzecz podopiecznych ośrodka opieki społecznej, współorganizacja olimpiady specjalnej i wydarzenia „Młodzi sportowcy na start”, udział w kiermaszu charytatywnym „Dobry kram”, czy organizacja akcji krwiodawstwa. Niemożliwe było by przeprowadzenie tak wielu przedsięwzięć bez ogromnego zaangażowania liderów szkolnego wolontariatu Natalii Hołody i Martyny Jareckiej - mądre, zdeterminowane dziewczyny o wielkich sercach. Potrafiły tak sprawnie kierować pracą i rozdzielać zadania by angażować w przedsięwzięcia całe klasy. Dzięki temu udało się włączyć wolontariat całą społeczność uczniowską. Jako maturzystki ustępują już miejsca młodszym koleżankom i kolegom, na pewno nie zabraknie osób, które godnie je zastąpią

Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują: M. Kołodziej, A. Miśkiewicz, A. Waszczyk.

.