Człowiek jest istotą społeczną, w związku z czym każdego dnia nawiązuje lub rozwija relacje z innymi ludźmi. Szkoła to dla młodzieży miejsce ogromnej ilości kontaktów, zarówno z rówieśnikami, jaki i z osobami dorosłymi. Dlatego ważne jest, aby właśnie w szkole stworzyć przestrzeń ułatwiającą nie tylko naukę, ale i budowanie pozytywnych relacji. Doskonałym na to sposobem jest dialog i taki właśnie odbył sie w dniu 7.11. 2022r w naszej szkole.

 

Był to dialog nietypowy, bo odbył się w formule Open Space Technology (otwarta przestrzeń), jakiej do tej pory nie było w Bartoszu. To innowacyjny sposób prowadzenia  spotkań, który daje możliwość dużego zaangażowania w dyskusję, nawiązywania i pogłębiania relacji. Podczas spotkań Open Space wszyscy uczestnicy mogą stać się ekspertami, każdy ma szansę podzielenia się swoimi doświadczeniami i zainspirowania nimi innych. Swoboda rozmów i przemieszczenia się pomiędzy grupami daje niezbędną wolność, by  rozmowy stały  się efektywne a wypracowywane rozwiązania wspólne a przez to ważne dla wszystkich. 

Dzięki udziałowi w warsztatach młodzież uczyniła kroki w kierunku budowania relacji w szkole a także miała szansę poznać nowe techniki i narzędzia komunikacji interpersonalnej. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klasy 2B i 2C a poprowadziła je Pani Barbara Zamożniewicz - liderka działań na rzecz młodzieży w województwie świętokrzyskim.