13 października 2022 r. to podwójnie ważne wydarzenie w naszej szkole. Dziś właśnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz   ślubowanie uczniów klas pierwszych. To znaczący moment w życiu szkoły- ślubujący uczniowie stają się ważnymi członkami szkolnej społeczności, a wygłaszając tekst przyrzeczenia podejmują ważne zobowiązanie - bycia wrażliwym, otwartym na drugiego, kształtującym swój charakter człowiekiem. To również zobowiązanie do dbania o honor i dobre imię szkoły.

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to również okazja do wyróżnienia pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, do podziękowania za wysiłek i troskę o każdego ucznia. Dzisiejsze wydarzenie, liryczne, ale i radosne, było okazją do spotkania uczeń - nauczyciel. Pokazało, że droga, którą zmierzamy jest naszą wspólną drogą.

Foto: Zuzia Korzeń (3B)