Już po raz kolejny nasza szkoła, z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: J. Cheby, A. Waszczyka oraz M. Zając, przystąpiła do Europejskiego Tygodnia Sportu. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma na celu zapoczątkowanie nowych działań o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcać młodych ludzi do aktywnego trybu życia.

 

Tegoroczna, ósma edycja Europejskiego Tygodnia Sportu w Bartoszu, odbyła się 30 września 2022 r. i wzięło w niej udział 72 uczniów.  Przedstawiciele poszczególnych klas wystąpili w konkurencjach: przeciąganie liny, bieg po kopercie, rzut piłką lekarską oraz skok w dal. Po zaciętej rywalizacji w pionie klas I- pierwsze miejsce zdobyła klasa 1c, w pionie klas II- 2B, a w pionie klas III-3C. Wszystkim zespołom biorącym udział nagrody, przesłane przez organizatora ETS, wręczyła Pani wicedyrektor, Ewa Siwecka.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.