Harmonogram zajęć w dniu 23 września 2022 roku

Nr lekcji

Godzina

0

7.10 – 7.50 (40 min)

1

7.55 – 8.35 (40 min)

2

8.40 – 9.20 (40 min)

3

9.25 – 10.05 (40 min)

4

10.20 – 10.50 (30 min)

5

10.55 – 11.25 (30 min)

6

11.30 – 12.00 (30 min)

7

12.10 – 12.40 (30 min)