1 sierpnia ze wzruszeniem upamiętniamy wybuch Powstania Warszawskiego w 1944 roku.

 W hołdzie pamięci przywołujemy tych wszystkich, dla których walka o wolność Ojczyzny stanowiła  największe wyzwanie. Wspominamy męstwo, honor i odwagę Powstańców, Ich determinację,  poświęcenie i   największy wymiar patriotyzmu.

  Ten dzień uczy nas nieustannej troski o Ojczyznę, dbałości o Jej dobro, dumy z polskiej historii i  gotowości  do służenia Polsce.