Po raz kolejny, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w murach naszego Bartosza odbył się VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „BĄDŹ EKO” skierowany do uczniów szkół podstawowych Powiatu Opatowskiego pod patronatem Starosty Opatowskiego - Pana Tomasza Stańka. W tegorocznym konkursie uczestniczyła młodzież z 3 szkół podstawowych: z Lipnika, Sadowia i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie. Konkurs rozpoczęła pani wicedyrektor Szkoły Ewa Siwecka witając uczestników wraz z opiekunami, a Pan Starosta Tomasz Staniek życzył uczniom powodzenia i dobrej zabawy. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz popularyzacja problematyki w aspekcie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego.

 

Konkurs składał się z 5 konkurencji, w trakcie, których uczestnicy rozwiązywali test, odpowiadali na pytania dotyczące ekologii i ochrony środowiska oraz rozpoznawali ekoznaki. Najwięcej emocji wzbudziły konkurencje związane z prezentacją autorskiej piosenki o tematyce ekologicznej oraz strojami wykonanymi przez uczniów z materiałów ekologicznych.

Po dwugodzinnych zmaganiach konkursowych jury, w którego weszli nauczyciele: Adela Grześkiewicz-Szczurek, Agnieszka Kudas, Anna Gach, Ewa Basak oraz przedstawiciel społeczności szkolnej, Zofia Kapsa - uczennica klasy 1c, wyłoniło zwycięzców:

I miejsce drużyna z Lipnika: Wiktoria Zimnicka, Martyna Ciach, Oliwia Jalowska, Wiktor Ziółek  – opiekun pani Adela Grześkiewicz  - Szczurek.

II miejsce drużyna z Sadowia: Kinga Lepiarz, Gabriela Chamera, Krzysztof Grabowski, Natalia Słomka – opiekun pani Agnieszka Kudas.

III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie: Alicja Staniszewska, Natalia Słapek, Bartosz Kaptur, Anna Lawenda – opiekun pani Agnieszka Karnas.

Nagrodzone drużyny otrzymały cenne nagrody rzeczowe z rąk pana Starosty Tomasza Stańka i pani Dyrektor Małgorzaty Szczepańskiej. Fundatorem nagród w tegorocznej emisji Konkursu,, BĄDŹ EKO” był Starosta Opatowski Pan Tomasz Staniek.

Koordynatorami konkursu były: pani Gach Anna i Ewa Basak oraz młodzież z klasy 1c o profilu medycznym.