Z wielką radością, dumą i satysfakcją informujemy o bardzo wysokich wynikach naszych uczniów Technikum uzyskanych w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. A sesji zimowej nasza młodzież z Technikum Ekonomicznego przystąpiła do egzaminu AU.36 – prowadzenie rachunkowości, zaś młodzież z Technikum Informatycznego do egzaminu EE.09 - programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

W obydwóch kwalifikacjach zdawalność naszych uczniów wyniosła 100%, a średnie wynik to: młodzież Technikum Ekonomicznego w części pisemnej uzyskała 97,2%, części praktycznej – 93,1%, średni wynik procentowy Technikum Informatycznego w części teoretycznej wyniósł 81,5% a w części praktycznej 97,8%.

Takie wyniki cieszą nas wszystkich, świadczą o wielkim potencjale i zaangażowaniu uczniów oraz o profesjonalizmie kadry dydaktycznej.

Gratulujemy i dziękujemy naszym uczniom, i życzymy równie dobrych wyników na egzaminie maturalnym.