Obrazy tragedii ludzkich, nieszczęść, cierpień, różnorodnych kataklizmów zmieniają wiele… Sprawiają, że człowiek zatrzymuje się w miejscu, aby przewartościować swoje życie, poglądy, przekonania, wizję świata. Jednak tuż za tą chwilą zatrzymania, w ludzkich sercach budzą się ogromne pokłady dobra, solidarności i gotowości do działania. Tak odczuła obecną sytuację wojny na Ukrainie młodzież opatowskiego Bartosza, angażując się w zbiórkę darów dla narodu ukraińskiego. Uczniowie od pierwszego dnia wojny, widząc skalę potrzeb, zorganizowali zakupy tego, co najbardziej potrzebne, często ze swoich skromnych oszczędności. Ale dla wolontariuszy z Bartosza to sprawa oczywista. Mówią - pomagamy zawsze, pomagamy na miarę swoich możliwości.

Doświadczenia naszej młodzieży w tym względzie są budowane z roku na rok. Ten fakt przyczynił się do tego, ze decyzją Starosty Opatowskiego – Pana Tomasza Stańka, szkoła stała się powiatowym centrum pomocy Ukrainie. Punkt ten przyjmuje i rozdziela dary potrzebującym uchodźcom oraz przekazuje potrzebne produkty do ukraińskich szpitali, domów dziecka. Punkt jest czynny każdego dnia od wczesnych godzin do wieczora ( 7.00-20.00) a gdy jest taka potrzeba, również w soboty i niedziele. Młodzież z wolontariatu oraz nauczyciele – opiekunowie: Agnieszka Miśkiewicz, Małgorzata Kołodziej, Magdalena Zając, Jacek Cheba, Piotr Kaptur i Artur Waszczyk pełnią tu dyżury, aby każdy darczyńca i potrzebujący mógł być obsłużony na bieżąco. Wolontariuszy - młodzież i nauczycieli - wspiera cała społeczność  szkoły - wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie. Nauczyciele pełniący dyżury z młodzieżą zajmują się też ewidencją darów, aby ich dystrybucja była transparentna.

Obecna sytuacja jest próbą ludzkiej wrażliwości, gotowości do niesienia pomocy w każdej chwili, w każdym czasie - dla wszystkich.

Postawa społeczności Bartosza jest niezwykle budująca. Pokazuje bezinteresowność, wrażliwość, odpowiedzialność, tak bardzo potrzebną przy organizacji i sprawnym rozdysponowaniu darów. Jest to możliwe dzięki pracy zespołowej grona pedagogicznego, które w sobotnie popołudnie 19 marca 2022 roku poświęciło swój czas na uporządkowanie darów dla Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy za to. Doceniamy wysiłek młodzieży, wolontariuszy, nauczycieli, władz samorządowych, darczyńców, dzięki którym możemy razem POMAGAĆ.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie