W dniu 23 marca 2022 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i naukowym patronatem Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach  odbył się regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Amelia Wosik i Julita Zimnicka z klasy 4 Technikum Ekonomicznego. Konkurs przeprowadzany był w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”, którego celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony pracy, w tym przepisów bhp.

 Na uwagę zasługuje wysoki poziom konkursu. W etapie wojewódzkim wzięło udział 46 uczniów z 23 szkół. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pytaniami z zakresu prawa pracy i przepisów BHP. Test opracowany przez Okręgową Komisję Konkursową składał się z 35 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru dotyczących prawa pracy. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu, w tym nasze uczennice, dyplomy oraz drobne upominki.

Opiekunem uczniów była Pani Barbara Szewczyk.