W czwartek 17 marca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie odbył się panel dyskusyjny „Młodzi i aktywni”. Wydarzenie to było zwieńczeniem udziału młodzieży opatowskiego „Bartosza” w projekcie „Vademecum aktywności obywatelskiej”, realizowanego wspólnie ze stowarzyszeniem „Erwin” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Celem tego przedsięwzięcia realizowanego od dwóch lat w Liceum jest pobudzenie młodzieży do aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz innych ludzi. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 Młodzież klas humanistycznych mogła wziąć udział w dyskusji z zaproszonymi gośćmi: panem dr hab. Ryszardem Stefańskim z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz panią Renatą Foremniak - dyrektorem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Jałowęsach. Prelegenci podkreśli w swoich wystąpieniach jak ważna jest aktywność obywatelska, która jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz jak ważne jest zaangażowanie obywateli w działalność społeczną.

Nie zabrakło również odniesień do aktualnych wydarzeń na Ukrainie, wskazując, że to właśnie obywatele i organizacje pozarządowe, jako pierwsze zaangażowały się w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz wspierając tych, którzy pozostali w swoim kraju.

Moderatorem debaty był prezes Stowarzyszenia „Erwin” pan dr Grair Magakian z Uniwersytetu Śląskiego, który podkreślił, że zaangażowanie w aktywność obywatelską młodych ludzi nie zawsze musi wiązać się z działalnością polityczną.