Społeczność Opatowa od początku wojny na Ukrainie pomaga uchodźcom. Obrazy z przekazów telewizyjnych z ukraińskich miast ukazują płaczące dzieci, uciekające matki, bezradnych ludzi starszych oraz  młodych, którzy bronią swojej ojczyzny. Zdjęcia te wywołały u nas wszystkich wzruszenie, które przełożyło się na konkretne gesty pomocy i solidarności z narodem ukraińskim. Dlatego w opatowskim „Bartoszu” powstał powiatowy punkt pomocy Ukrainie, który odwiedził Wojewoda Świętokrzyski pan Zbigniew Koniusz w dniu 21 marca 2022r.

Pan wojewoda zwrócił uwagę na otwartość ludzkich serc na polskiej ziemi, doświadczonej w przeszłości różnymi trudnymi wydarzeniami dziejowymi. Te doświadczenia mienionych wieków pozwalają na zrozumienie trudnego losu uchodźców wojennych, którzy potrzebują pomocy w różnych wymiarach. Dlatego Pan Wojewoda przybył do opatowskiego punktu pomocy, aby podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w łańcuch otwartych serc. Są to indywidualne osoby, wolontariusze oraz władza samorządowa. To  wspólne działania i inicjatywy Starosty Opatowskiego – Pana Tomasza Stańka oraz Burmistrza Opatowa – Pana Grzegorza Gajewskiego, którzy czynnie włączyli się w pomoc dla Ukrainy we wszelakich możliwych formach. Wśród podmiotów pomagających Ukrainie są też firmy działające w regionie. Jedna z nich – firma Dreher reprezentowana przez dyrektora Roberta Pierścińskiego przekazała duży transport darów - to duży agregat prądotwórczy, środki opatrunkowe, medyczne, higieniczne, spożywcze, odzież, pościel i obuwie. Cześć z przekazanych darów zostanie rozdysponowana uchodźcom, którzy na opatowskiej ziemi  znaleźli schronienie, zaś część wysłana do szpitala we Lwowie, wg wykazu potrzeb przesłanych przez tamtejszych lekarzy.

Pan Wojewoda podkreślił w swoim  wystąpieniu wielką życzliwość, otwartość mieszkańców Opatowa i okolic na potrzeby ludzi uciekających przed wojną. Z kolei Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska wskazała, że młodzież opatowskiego Bartosza jest zawsze gotowa do pomocy, co udowodnia każdego dnia w działaniach wolontariatu.