Dnia 18 marca 2022 roku odbyła się VI edycja Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych zorganizowana przez Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem JM Rektora UJK, prof. dr hab. Stanisława Głuszka oraz Starosty Powiatu Sandomierskiego - Pana Marcina Piwnika.

Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych - Aleksandra Porydzaj i  Mateusz Grudzień z klasy 3Cp oraz Mikołaj Gardian z klasy 1Bp. W konkursie, który składał się z części leksykalno-gramatycznej oraz czytania ze zrozumieniem, wzięło udział 78 uczniów reprezentujących 17 szkół z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, a także lubelskiego. Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki, a najwyższy - 85% przypadł Mateuszowi Grudniowi, który został laureatem III miejsca. Sukcesy konkursowe naszych uczniów są potwierdzeniem, że nauka języka angielskiego w naszej szkole jest priorytetem oraz potrzebą współczesnego pokolenia. Gratulujemy!