Nagroda „Czyste serce” to wyjątkowe wyróżnienie Wojewody świętokrzyskiego, które w roku 2021 zostało przyznane Szkolnemu Kołu Wolontariatu działającemu przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie w kategorii „Instytucja”. Nagroda została wręczona Dyrekcji Szkoły przez Wojewodę świętokrzyskiego pana Zbigniewa Koniusza na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w dniu 29 grudnia 2021 roku. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska dziękując kapitule konkursowej za docenienie wysiłków młodzieży i opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu, zwróciła uwagę, że jest to uhonorowanie niemal 30-letniej działalności pomocowej młodzieży „Bartosza”, realizowanej w formie wolontariatu, która uczy młodzież kolejnych roczników wrażliwości, empatii, zwraca uwagę na szacunek, odmienność i indywidualność człowieka i jego losu. Jest formą przygotowania uczniów do różnych ról życiowych, zarówno związanych z życiem rodzinnym, społecznym, jak i zawodowym, bowiem wielu wolontariuszy wybiera w przyszłości zawody i pracę w obszarach lecznictwa i opieki.

Nade wszystko jednak uczy otwartości na drugiego człowieka oraz aktywności i współdziałania w zespole wokół, często bardzo trudnych zadań i życiowych sytuacji, dotyczących zarówno dzieci jak i osób starszych i samotnych. Przyznana nagroda jest więc szczególnie ważna dla Szkoły, bowiem utwierdza nas w przekonaniu, że praca dla najbardziej potrzebujących, realizowana w cichości ich domów, rozświetlająca ich samotność, czasem bezradność, jest pięknem, dla którego warto podejmować trud i wysiłek.

Laur „Czyste serce” A.D. 2021 to nie tylko I miejsce w województwie świętokrzyskim - to najwyższe miejsce w ludzkich sercach, pozwalające wierzyć w lepszy świat.

Dziękujemy opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu – pani Agnieszce Miśkiewicz, pani Małgorzacie Kołodziej, panu Arturowi Waszczykowi i licznej grupie szkolnych wolontariuszy – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie.